Uçak ve Uzay Mühendisliği

Uçak ve Uzay Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi içerisinde oluşturulan disiplinler arası bir programdır. Uçak ve Uzay Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı; Aerodinamik, İtki, Yapı ve Malzeme, Uçuş ve Yörünge Dinamiği, Hava ve Uzay Vasıtalarının Kontrolü alanlarında öğrencilere araştırma ve geliştirme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır. Uçak ve Uzay Mühendisliği Programı’nda toplam 37 öğretim üyesi görev almaktadır.

Uçak ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalının geçmişi üniversitemizde dört yıllık eğitimin ilk mezun verdiği yıllarda Havacılık ve Uzay MMLS (Mühendislik Mimarlık Lisans Sonrası) programının 1976 yılında açılmasına kadar gitmektedir. O yıllarda Makine Fakültesinin bir bölümü olan Uçak Bölümü öğretim üyelerince yürütülen program 1982 yılında Fen Bilimleri Enstitüsünün kurulması ve Uçak Bölümü’nün Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesine aktarılmasıyla birlikte Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Uçak Mühendisliği programına dönüşmüştür. Aynı sırada Uzay Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerince yürütülen bir Uzay Teknolojisi Programı açılmıştır. Bu program daha sonraki yıllarda Uzay Mühendisliği Programı adını almış, 2003 yılından itibaren ise bu iki program birleştirilerek Disiplinler Arası Uçak ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalı ve bu anabilim dalı altında aynı adla yüksek lisans ve doktora programları açılmıştır.

Küreselleşme sürecinde Uçak ve Uzay Mühendisliği alanına giren konularda araştırma ve üretim gereksinimi giderek artmaktadır. Bu durum, lisans düzeyinin yanı sıra, lisansüstü düzeyde eğitim almış ve güncel araştırma konularında uzman gereksinimini de beraberinde getirmektedir. Havacılık ve uzay endüstrisindeki teknolojik gelişmelerin birbirlerini tamamlıyor olması nedeniyle, birçok ülkedekine benzer biçimde Türkiye’de de Uçak Mühendisliği ve Uzay Mühendisliği eğitimlerinin birlikte yürütülerek bu gereksinimin karşılanması amaçlanmaktadır. Bu nedenle, Uçak Mühendisliği ve Uzay Mühendisliği Programları, iki bölümün eşgüdümü içerisinde yürütülecek şekilde, Uçak ve Uzay Mühendisliği Lisansüstü Programı adı altında yeniden yapılandırılmıştır. Program yapısı tasarlanırken hedef, öğrenci kontenjanları ve öğretim üyesi sayısı göz önünde bulundurularak, eğitimin ana uzmanlık alanlarında, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ve ilgili konularda diğer üniversitelerden gelecek uzmanlar tarafından açılan derslerle tamamlanması olmuştur.

Araştırma Konuları

 • Teorik, hesaplamalı ve deneysel aerodinamik ve akışkanlar dinamiği

 • Teorik, hesaplamalı ve deneysel yapısal analiz ve tasarım

 • Hava araçlarının tasarımı, uçuş dinamiği ve performansı

 • Uzay aracı tasarımı

 • İnsansız hava taşıtları

 • Mekanik titreşimler ve yapısal dinamik

 • Termal sistemlerin tasarımı ve optimizasyonu

 • Kontrol sistemleri: adaptif, akıllı, dijital, optimal, pnömatik-hidrolik

 • Robot kontrolü

 • Ölçme Sistemleri

 • Aviyonik Seyrüsefer Sistemleri

Ana Bilim Dalı Başkanı

 • Prof. Dr. Halit S. TÜRKMEN

Program Koordinatörü

 • Prof. Dr. Halit S. TÜRKMEN

Program Yürütme Kurulu

 • Prof. Dr. Halit S. TÜRKMEN (Koordinatör)

 • Prof. Dr. Zahit MECİTOĞLU

 • Prof. Dr. N.L. Okşan Ç. YILDIRIM

 • Doç. Dr. Hülya CEBECİ

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. (http://www.lee.itu.edu.tr/programlar?program=UUM_UU)