Genel Bilgi

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, hava analizi ve öngörüsü, iklim değişimi, hava kirliliği, güneş ve rüzgar enerjisi, hidroloji, tarımsal meteoroloji, atmosfer fiziği vb. konularında en ileri teknolojileri kullanarak çalışabilecek mühendislerin yetiştirilmesini amaçlayan, Türkiye'nin atmosfer bilimleri ve meteoroloji mühendisliği alanındaki "ilk" bölümüdür.

Mezunlar "Meteoroloji Mühendisi" ünvanı alırlar. Bölüme, her yıl ÖSYM kanalı ile 70 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler istedikleri ve gerekli şartları sağladıkları takdirde İTÜ içerisindeki diğer mühendislik bölümlerinde ÇAP (Çift Anadal Programı) öğrenimi yaparak 2 diplomayla mezun olabilmektedirler. Ayrıca, öğrencilerimiz AB Eğitim ve Gençlik Programlarından Socrates Programı bünyesinde yer alan ERASMUS ve benzeri programlar kapsamında öğrenimlerinin bir dönemini/yılını Avrupa’daki bir üniversitede geçirebilmektedir.

1953 yılında İTÜ Elektrik Fakültesi'nin bir bölümü olarak kurulan Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, 1983 yılından beri Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin bölümlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak Atmosfer Bilimleri Programı altında yüksek lisans ve doktora öğrenimi de vermektedir. Eğitim-öğretim kadrosu 11 profesör, 3 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 2 doktor araştırma görevlisi ve 11 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Öğretim elemanları her yıl düzenli olarak dünyanın önde gelen üniversitelerinde misafir öğretim üyesi ve araştırmacı olarak görev almaktadır.

Eğitim ve araştırma alanlarında uluslararası düzeyde aranan cazip bir mükemmeliyet merkezi olarak; atmosferi, atmosferik sistemleri ve atmosferde meydana gelen olayları anlamak, açıklamak ve öngörüsünü yapmak bölümün temel görevidir. Teorik ve uygulamalı atmosfer bilimleri ve teknolojisinin her düzeyinde uluslararası arenada yarışacak seviyede araştırma faaliyetlerinde bulunmak, disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek de bölümün temel hedefidir.

Bölüm ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile yakın ilişki ve iş birliği içinde olup ders programları ülkemizin ihtiyaçları ile birlikte Amerikan Meteoroloji Birliği’nin (AMS) akreditasyon ölçütlerine göre düzenlenmiştir.

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Lisans Programı, 2011 yılında ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır."Mesleğimizi Öğrenciler Anlatıyor"

Mühendisliği ve Mesleğin Geleceği / Psk. Dr. Işın Akı & Prof. Dr Mikdat Kadıoğlu

İTÜ Bölüm Sunumları | Meteoroloji Mühendisliği BölümüBölüm Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Duran ŞAHİN

Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ahmet ÖZTOPAL

Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan KAHYA

Bölüm Sekreteri: Özlem BİLGİN

E-Posta: metmuh-uubf@itu.edu.tr

Telefon: 0212 285 3129 - 0212 285 3442

Faks: 0212 285 3139

Adres: İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Ayazağa Kampüsü 34469 Maslak-İstanbul