Genel Bilgi

Uzay Mühendisliği, dünya çevresindeki hava-uzaydan ekonomik, bilimsel ve teknolojik amaçlı hizmet ve ürün sağlamayı maçlayan bir mühendislik dalıdır. Uzay mühendisleri sivil ve skeri kuruluşlarda, dünya çevresinde yörüngeye konacak insanlı ve insansız hava-uzay araçlarını ve bunları yörüngeye koyacak roketleri tasarlayan ve inşa eden, görev ve yol planlarını  esaplayan, sürekli kontrol ederek, görevlerini yerine yetirmelerini sağlayan mühendislerdir. Ayrıca, hava-uzay  araçlarında yapılacak bilimsel ve teknolojik amaçlı deneylerin gerçekleştirilmesinde de görev alırlar.

Uzay Mühendisliği Bölümü 1983 yılında Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile eş zamanlı olarak kurulmuştur. Bölümün misyonu ulusal ve uluslar arası düzeyde endüstri ve araştırma kurumlarında üretim, uygulama ve Ar-Ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı düşünce yapısına sahip ve kendini geliştirmeye yönelik öğrenme yetisini kazanmış, sosyal nitelikleri kuvvetli, çevreye duyarlı ve çağdaş mezunlar vermek, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretimini sağlayacak bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, bunları yayınlamak ve kullanıma sokmaktır. Bölüme her yıl ÖSYM kanalı ile 50 öğrenci alınmaktadır. Eylül 2007 itibariyle dil hazırlık sınıfı dahil toplam 203 lisans öğrencisine eğitim verilmektedir. Bu eğitim kapsamında bölüm öğrencileri her yıl bir uydu prototipi tasarlayıp üretmektedirler. Öğrenciler istedikleri ve gerekli şartları sağladıkları taktirde İTÜ içerisindeki diğer bölümlere yatay geçiş yapabildikleri gibi, diğer mühendislik bölümlerinde ÇAP (Çift Anadal Programı) öğrenimi yaparak 2 diplomayla mezun olabilmektedirler. Bunun yanı sıra farklı alanlara ilgi duyan öğrencilerimiz bu alanlarda yandal programlarına katılarak ilgili oldukları konularda dersler alabilirler. Mezunlarımız Dünya'daki tüm üniversiteler ve kuruluşlarca tanınan 'Uzay Mühendisi' unvanını alırlar.

Uzay Mühendisliği Bölümünde 4 Profesör, 3 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi, 14 Araştırma Görevlisi ve 1 Mühendis görev yapmaktadır. Öğretim elemanları, her yıl düzenli olarak dünyanın önde gelen üniversitelerinde misafir öğretim üyesi ve araştırmacı olarak görev almaktadır.

Bölüm, TUBITAK-UZAY, TAI, TEI, THY, TURKSAT, Aselsan, Havelsan, Kale-Altınay, Kaletron, Arçelik, Cadem, Figes, Teknotasarım, KM-TEK, Turbomeca gibi ulusal ve uluslararası, yüksek teknolojili kuruluşlarıyla yakın ilişki ve işbirliği içindedir.

Bölüm Tanıtım Videosu

Uluslararası Eşdeğerlik

Uzay Mühendisliği Bölümü, Uluslararası Akreditasyon Kuruluşu olan ABET'ten 2017 yılı sonuna kadar “Tam Akreditasyon” almıştır. Uzay Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrencilerimizin diplomaları uluslararası geçerliliğe sahiptir ve öğrencilerimiz “Yetkin Mühendislik” Sınavı’na girebilirler.

Uluslararası İlişkiler

Öğrencilerimiz Avrupa Birliği'nin ERASMUS programı kapsamında öğrenimlerinin bir yılını seçtikleri bir Avrupa üniversitesinde geçirebilmektedirler. 7 öğrencimiz 2007-2008 eğitim-öğretim yılında olmak üzere, programın uygulanmaya başladığı 2005 yılından itibaren toplam 13 öğrencimiz bu programdan yararlanmıştır. Programdan yararlanmak için başvuran öğrencilerimizin sayıları her geçen yıl sürekli olarak artmaktadır. Şimdiye dek anlaşma yapılan ülkeler ve üniversiteler şunlardır: İngiltere (The Uni. of Glasgow), İsveç (Kungl. Tekniska Högskolan), İtalya (Poli. di Torino, Politec. di Milano, Uni. of Napoli), Hollanda (Delft Uni. of Technology), Almanya (RWTH Aachen Uni.).

 Bölüm Başkanı:

Prof. Dr. Aydın MISIRLIOĞLU

 Bölüm Başkan Yardımcısı:
Prof.Dr. Fırat Oğuz EDİS
 Bölüm Başkan Yardımcısı:

Dr.Öğr.Üyesi Demet BALKAN

 Bölüm Sekreteri:

 Bilg.İşlt. Rengin İÇGİL

 E-Posta:

 uzaymuh-uubf@itu.edu.tr

Telefon:

 (0212) 285 3144

 Faks:

 (0212) 285 3139

 Web:

 http://www.uubf.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=2101

Adres: İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uzay Mühendisliği Bölümü
Ayazağa Kampüsü
34469 Maslak-İstanbul