Kütüphane

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Kitaplığı, fakültenin birinci katında yer alır. Fakülte Kitaplığı, Üniversite ve Fakülte çalışanları ile öğrenciler için, araştırma yapabilecekleri ve çalışabilecekleri bir ortam sağlar. Kitaplıkta fakültenin konusu ile ilgili alanlarda kitap, dergi, rapor, tez gibi kaynaklar bulunmaktadır. Ayrıca bunlara ek olarak Üniversitenin abone olduğu çevrimiçi veri kaynakları (elektronik dergiler, kitaplar ve veri tabanları) kitaplık içindeki bilgisayarlar (OPAC) kullanılarak taranabilir.

 Kitaplıkta en çok aşağıdaki kaynaklar kullanılmaktadır:

Bitirme ve Lisans Üstü tezleri
AGARD yayınları ve temel konu kitapları 
Dergiler

Fakülte kitaplığında yer alan kitaplar İTÜ Merkez Kütüphanesinin sistemden taranabilir ve kitaplık içinde yararlanmaya açıktır:

  • http://www.library.itu.edu.tr

    (Listede bize ait kitaplar BULUN.YER altında "UUBF Kütüphanesi" olarak görünür) 

  • Bitirme Çalışmaları ve Lisansüstü Tez'lerinin sorgulanması için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

       http://tez.uubf.itu.edu.tr/

Kitaplığın Açık Olduğu Saatler: Haftaiçi: 09:00-17:15

E-posta: celikbas@itu.edu.tr

Tel: 0212 285 3101-131