Isı ve Kütle Taşınım Laboratuvarı

Laboratuvarın Amacı

Uçak ve Uzay Mühendisliği alanında ısıl bilimlerde disiplinler arası deneysel çalışmalar ve araştırmalar yapmak ve labaratuvarda gerçekleştirilmesidir.

Laboratuvarın Görevi
Isı geçişi ve akışkanlar mekaniği konularında lisans ve yüksek lisans öğrencilerine deneysel çalışmalar yapmak için imkanlar sağlamak.

Yürütülmekte Olan Bazı Projeler

Gözenekli malzemelerin geçirgenliklerinin ölçülmesi, Gözenekli bir kanalda gözenekli yüzey ile akışkan arasındaki arayüzey hızının tespit edilmesi üzerine araştırma yapılmıştır, Doğal taşınım deneyleri, Gözenekli yakıcı üzerine araştırmalar.

Araştırma Uygulama Alanları

Delikli uçak kanadı yüzeylerinde arayüzey hızının tespiti, doğal taşınım ve gözenekli ortamlarda geçirgenlik tayini, gözenekli kanalda hız dağılımı

 Olanaklar

Sıcaklık ölçümü, Kanalda basınç ölçümü, Kanalda hız ölçümü, Doğal taşınım deney düzenekleri, Gözenekli ortam için deney düzenekleri, Veri toplama sistemi, Elektromanyetik debimetre,

Dişli pompa ve yürütüçüsü, Prostaltik pompa.

Yapılabilecek Deneyler