Kompozit ve Yapı Laboratuvarı 

Laboratuvarın Amacı

Uçak ve Uzay yapı elemanlarının geliştirilmesi için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak, kompozit yapıları imal etmek ve yapısal testlerini gerçekleştirmek.

Laboratuvarın Görevi

Kompozit yapılar konusunda bilimsel gelişme amacı ile ulusal ve uluslar arası düzeyde deneysel çalışmalar gerçekleştirmek, yayınlamak ve bunları ileri teknoloji uygulamalarına aktarmak. Ayrıca Fakültedeki öğrencilere kuramsal bilgilerini geliştirebilmeleri için deneysel çalışma ortamı sunmak.

Yürütülmekte Olan Bazı Projeler

  • Çok Amaçlı Helikopter Tasarımı ve Prototip İmali
  • Tekrarlı Yükler Etkisi Altında Kalan Kompozit Malzemelerde Yorulma Davranışı İçin Mikro-makro Model Geliştirilmesi.
  • Viskoelastik çekirdeğe sahip sandviç kompozit plakların anlık basınç yükü altındaki davranışının teorik ve deneysel incelemesi

Araştırma Uygulama Alanları

Uçak ve Uzay Teknolojilerini geliştirmek amacı ile yeni kompozit malzemelerden yapı tasarımı, imalatı ve malzemelerin mekanik özelliklerinin incelenmesi.

Olanaklar

Kompozit Yapı Laboratuvarı’nda  havacılık ve uzay teknolojilerinde kullanılan metal, seramik ve kompozit malzemelerin çekme, basma, eğilme ve yorulma testleri gibi mekanik testlerini yapmak için kullanılan Universal Yorulma Test Sistemi; tokluk ve darbe testlerini yapmak için kullanılan Darbe Test Cihazı; bu testlere numuneleri hazırlamak için kullanılan Yüzey Parlatma Cihazı; mikro yapı analizleri için Mikrosertlik Cihazı; kamera ile bir yüzey üzerindeki deformasyonların ölçülmesi ve birim uzamaların elde edilmesini sağlayan 3-D Korelasyon Cihazı, modal Sarsıcı; ayrıca söz konusu testlerden elde edilen sinyalleri sayısallaştırarak bilgisayara aktaran Veri Toplama Sistemleri mevcuttur.

Araştırmacı Bilgileri

Laboratuvarda 4 öğretim üyesi, 4 araştırma görevlisi ve 1 tekniker çalışmaktadır.

Yapılabilecek Deneyler

Kompozit, metal ve seramik malzemelerin Yorulma Test Sistemi, Darbe Test Cihazı ve Mikrosertlik Test  cihazı kullanılarak mekanik özelliklerinin tayin edilmesi.