Meteoroloji Aletleri ve Gözlem Usulleri Laboratuvarı

Laboratuarın Amacı
Meteoroloji biliminde gerekli olan değişkenlerin  ölçülmesi ve gözlenmesi ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgiler sunmaktır. Öğrencilerimize teoride öğrendiklerini uygulamada test etme, ölçme ve değerlendirme imkanı sağlamaktır.
 
Laboratuvarın Görevi
İlgili dersleri ve araştırmaları destekleyecek alt yapıyı sağlamaktır.
 
Araştırma Uygulama Alanları
Meteoroloji ile ilgili tüm alanlar (Tarım ve Orman Meteorolojisi, Su meteorolojisi, Enerji Meteorolojisi, Klimatoloji, Hava Tahmini ve Analizi, Hava Kirliliği vd.)
 
Olanaklar
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin bir parçası olan Meteoroloji Aletleri ve Gözlem Usulleri Laboratuarı’nda mekanik ve elektronik olmak üzere çok sayıda termometre, barometre, higrometre, anemometre, plüviyometre, psikrometre, evaporimetre vb. aletlerle bunların yazıcılı olanları ile veri toplayıcılar bulunmaktadır. Eğitim amacıyla aletlerin farklı tipleri ile pratik olarak hem laboratuarda hem de Gözlem Parkında deneyler yapılmaktadır.
 
Araştırmacı Bilgileri
Laboratuarda 1 teknisyen çalışmaktadır. Meteoroloji Aletleri ve Gözlem Usulleri dersinde 1 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Yapılabilecek Deneyler
Termometre ve termograf ile Ortalama, Maksimum ve minimum hava sıcaklığı ölçümü; kata termometresi ile ölçüm; sabit ve değişken hazneli barometreler ile atmosferik basınç ölçümü ve hata düzeltmesi; hava neminin higrometre ve higrograf ile ölçümü; hava neminin farklı mekanik ve elektronik psikrometrelerle ölçümü; yağışın mekanik ve elektronik plüviyometrelerle ölçümü; güneş radyasyonunun aktinografla ve pyranometre ile ölçümü; Net radyasyonun net radyometre ile ölçümü; Rüzgar hızının ve yönünün mekanik ve elektronik anemetrelerle ölçümü ve anemograf kayıtlarının değerlendirilmesi; buharlaşmanın buharlaşma havuzu, Wild ve Piş (Pishe) tipi evaporimetre ile ölçümü; veri toplayıcıların tanıtılması ve kullanılması; otomatik bir meteoroloji istasyonu ile arazide uygulamalı olarak toprak su içeriği ve toprak sıcaklığı da dahil olmak üzere çok sayıda meteorolojik değişkenin zamanla değişiminin belirlenmesi ile ilgili deneysel çalışma; Laboratuarda farklı veri toplayıcıların ve teknik özelliklerinin tanıtılması ve uygulama yapılması. Bunların dışında meteorolojide gözlemlerle ilgili bilgiler de bu laboratuarda verilmektedir.

 Sonuçlanmış Bazı Projeler
Meteoroloji Aletleri ve Gözlem Usulleri Laboratuarı geliştirilmesi ile ilgili proje (Otomatik istasyon ve el tipi ölçüm cihazları); Kuru birikimin zamansal değişimin belirlenmesi için yağış ölçüm sistemi; Elektronik psikrometre yapılması, Yüzey Enerji akılarının ölçülmesi