Meteoroloji Modelleme ve Analiz Laboratuvarı

Laboratuvarın Amacı
Laboratuvarımız, çağdaş meteoroloji mühendisliği öğrencisinin yetişmesi için gereken, veri analizi – model üretme – model sınama döngüsünün öğrenciye en verimli ve en son teknolojik gelişmeleri kapsayacak şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla kurumuştur.

Laboratuvarın Görevi
Meteoroloji Mühendisliği Hava Analizi ve Modelleme Laboratuvarı kullanılarak gerçek zamanlı meteorolojik verilerin analizi ve görüntülenmesi, ve hava tahmin modellemesi öğrencilere anlatılmaktadır. 2001 yılından bu yana lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin eğitim çalışmalarında kullanılmaktadır.

Araştırma Uygulama Alanları
Atmosfer bilimleriyle ilgili her türlü modelleme ve veri analizi uygulamaları yapılmaktadır Bunlar;  geçmiş ve geleceği kapsayan dönemlerdeki iklim değişiminin modellenmesi ve analizi; kısa ve orta vadeli meteorolojik öngörülerin modellenmesi ve analizi; hava kalitesinin belirlenmesi, modellenmesi ve analizi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

Olanaklar
Laboratuvarımızda, 4 işlem tabanlı SUN Microsystem sunucu ve bu sunucuya bağlı olarak çalışan 12 adet SUNRAY ince istemci bulunmaktadır. Bunların dışında 2 işlemcili veri depolama amaçlı Linux iş istasyonu da hizmet vermektedir.

Araştırmacı Bilgileri
Laboratuvarda 3 öğretim elemanı, 3 araştırma görevlisi,   1 uzman çalışmaktadır.

Başlıca Çalışmalar
Atmosfer modelleri kullanılarak özgün (sel, sıcak dalgaları, kuraklık) atmosferik koşulların benzeşimleri ve bunlara neden olan fiziksel ve dinamik süreçlerin incelenmesi;

Atmosfer ve kimya modellerinin birlikte kullanımı ile yapılan hava kalitesi benzeşimleri.
Bölgesel iklim modellemesi: günümüz ve gelecek benzeşimleri;
İstatistiksel modelleme;
Hava analizi ve kısa dönem öngörüs;
Atmosferik gözlemlerin istatiksel ve dinamik yöntemler kullanılarak analizi;
2 ve 3 boyutlu verilerin laboratuvardaki mevcut grafik paketleri kullanılarak görselleştirilmesi.

Sonuçlanmış ve Yürütülmekte Olan Bazı Projeler
Küresel İklim Değişiminin Türkiye’ye Etkilerinin Bölgesel İklim Modeli ile İncelenmesi, TUJJB Araştırma Projesi;

İklim Değişimi Senaryolarının Bölgesel İklim Modeli Kullanılarak Ölçek Küçültülmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez  Projesi;
Avrupa Hava Kirleticilerinin Uzun Menzil Taşınımının Modellenmesi ve Bir Episod Analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Projesi (2005).