Tersine Mühendislik Laboratuvarı

Laboratuvarın Amacı
Uçak ve Uzay yapı elemanlarının modellenmesi geliştirilmesi ve kalite kontrol işleminin yapılabilmesi için tersine mühendislik yöntemlerinden üç boyutlu sayısallaştırma ve hızlı prototip cihazlarının kullanılması.

Laboratuvarın Görevi
Tersine mühendislik çalışmaları konusunda bilimsel gelişme amacı ile ulusal ve uluslar arası düzeyde deneysel çalışmalar gerçekleştirmek, yayınlamak ve bunları ileri teknoloji uygulamalarına aktarmak. Ayrıca Fakültedeki öğrencilere kuramsal bilgilerini geliştirebilmeleri için deneysel çalışma ortamı sunmak.


Araştırma Uygulama Alanları
Uçak ve Uzay Teknolojilerini geliştirmek amacı ile var olan parçaların üç boyutlu sayısallaştırılması ve konsept modellerin, prototiplerin üretilmesi.

Olanaklar
ATOS üç boyutlu sayısallaştırma cihazının kullanılması, büyük modellerin sayısallaştırılması için  TRITOP optik koordinat ölçüm sisteminin kullanılması, yüksek hassasiyette (16mikron) ve geleneksel imalat yöntemleri ile imal edilemeyen modellerin üretilmesi için OBJET hızlı prototip cihazının kullanılması. Parçadan STL (Stereolithography Tessellation Language) formatına, STL formatında da  prototip üretebilme kabiliyetinin kullanılması.

Araştırmacı Bilgileri
Laboratuarda 2 öğretim üyesi, 2 araştırma görevlisi, 1 mühendis ve 1 tekniker çalışmaktadır.

Yapılabilecek Çalışmalar
Var olan parçaların sayısal modellerinin çıkarılması, bu bilgiler yardımı ile kalite kontrollerinin veya analizlerinin  yapılması, uygun durumda ise hızlı prototip cihazı yardımı ile modelinin üretilmesi.

Yürütülmekte Olan Bazı Projeler
Biyomühendislik için prototip uygulamaları, rüzgar tünellerinde kullanılmak üzere model üretimi, silikon kalıp çıkarmak için prototip üretimi, pala sayısallaştırma çalışmaları.