Trisonik Araştırma Laboratuvarı

Laboratuvarın Amacı

Bilimsel ve uygulamalı araştırmalarla ulusal ve uluslar arası düzeyde geleceğin şekillendirilmesine temel oluşturacak bilgileri üreten bir bilim merkezi olmak

Laboratuvarın Görevi

Ulusal ve uluslar arası düzeyde bilgi üretimini sağlayacak ve destekleyecek bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, bunları yayınlamak ve kullanıma sokmak

Araştırma Uygulama Alanları

Hava içinde hareket eden cisimlerin aerodinamik ve yapısal analizi, sesaltı ve sesüstü hava tüneli tasarımı, imalatı ve kalibrasyonu, hava araçları motor ve motor elemanlarının performans analizi, duyarga kalibrasyonu, insansız hava aracı

Olanaklar

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin bir parçası olan Aerodinamik Laboratuvarı'nda, 4 sesaltı, 2 sesüstü olmak üzere 6 rüzgar tüneli bulunmaktadır. Hız ve türbülans ölçümünde LDA, PIV, sıcak-tel anemometresi ve çok delikli basınç ölçüm probu gibi sistemler kullanılmaktadır. Kuvvet ölçümleri 6 bileşenli dış balans ile yapılmaktadır. Basınç ölçümleri için çeşitli ebat ve basınç aralığında duyargalar bulunmaktadır. Ayrıca çok sayıda eğitim amaçlı deney düzenekleri vardır.

Araştırmacı Bilgileri

Laboratuvarda 6 öğretim üyesi, 5 araştırma görevlisi, 1 tekniker ve 2 teknisyen çalışmaktadır.

Yapılabilecek Deneyler

Düşük sesaltı ve trisonik rüzgar tünelleri ve çeşitli düzenekler kullanılarak, akışkanlar mekaniği, gaz dinamiği, aerodinamik ve aerotermodinamik konularında deneysel araştırmalar. Helikopter aerodinamiği, şok dalgası - sınır tabaka etkileşimi, CFD validasyonu, harici yük sertifikasyonu, eksenel simetrik cisimlerin yüksek hızlardaki aerodinamik karakteristikleri. Akışın uyardığı titreşimler, sesaltı ve sesüstü jet akışları, sesüstü ve sesaltı girdap kopması problemleri, insansız hava aracının aerodinamik analizleri, roket ve mermi aerodinamiği problemleri. Araba aerodinamiği

Sonuçlanmış ve Yürütülmekte Olan Bazı Projeler

Çok Amaçlı Helikopter Tasarımı ve Prototip İmali, İTÜ 15 x 15 Trisonik Rüzgar Tüneli Deney Olanaklarının  Uluslararası Validasyonu, Üç Boyutlu Akış Simülasyonu, Rüzgar Türbini Rotor Tasarımı, İnsansız Hava Aracı Tasarımı, Uçakların Kararlılığı ve Kontrolu, Yüksek Hızlı Olaylarda Ölçme, Roket ve Mermi Aerodinamiği, Harici Yük Aerodinamiği.