Projeler

MUHARİP  UÇAK VE  JET EĞİTİM UÇAĞI [TX / FX] KAVRAMSAL  PROJESİ KAPSAMINDA ONAYLANAN PROJELER VE PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ:


Proje Adı: Yüksek manevra kabiliyeti için kanat etrafı daimi olmayan akışın ve vorteks dinamiğinin incelenmesi Yüksek taşıma ve yüksek manevra yeteneği sağlayan vortekslerin incelenmesi

Proje Yürütücüsü:  Doç.Dr Okşan ÇETİNER


Proje Adı: Ses üstü hava alıklarında şok dalgası sınır tabaka etkileşiminin deneysel incelenmesi

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Bülent YÜCEİL


Proje Adı: Sesüstü hıza sahip uçaklar için hava alığı tasarımı ve güç grubu gövde entegrasyonu

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Hayri ACAR


Proje Adı: Karbon nanotüp esaslı fiber kompozitlerin çarpma dayanımının incelenmesi - FAZ1
TX/FX'de kullanılacak bazı kompozit malzemelerin mekanik özelliklerinin incelenmesi

Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Dr. Hülya CEBECİ

DEVAM ETMEKTE OLAN TÜBİTAK  PROJELERİ:

Proje Adı:  Güneş Radyasyonunun WRG Modeli Kullanılarak Kısa Dönem Tahmini

Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Selahattin İNCECİK  

Başlangıç Tarihi: 15.05.2012 -  Bitiş Tarihi:  15.05.2014

 
Proje Adı:  Radarlardan Elde Edilen Rüzgar Ölçümlerinin Sayısal  Modellemede Kullanılarak  İstanbul ve Çevresinde  Tehlikeli  Gaz  ve Hava Kirleticilerin Taşınım ve Dağılımlarının  Lagranian Model Kullanılarak  Tahmini

Proje Yürütücüsü:  Prof.Dr. Yurdanur S.ÜNAL

Başlangıç Tarihi: 15.02.2011  -  Bitiş Tarihi: 15.05.2013

 
Proje Adı:  Milli Rüzgar Enerjisi Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi (MİLRES)

Proje Yürütücüsü:  Prof.Dr. A.Duran ŞAHİN

Başlangıç Tarihi:  15.07.2011 -  Bitiş Tarihi: 15.07.2013

 
Proje Adı:  Yeni Hava Trafik Yöntemi Konsepti İçin Gerçek Zamanlı Çalışan Atc Operatör ve Pilot Otomasyon ve Karar Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi

Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Gökhan İNALHAN  

Başlangıç Tarihi: 01.02.2012  -  Bitiş Tarihi:  01.02.2015

 
Proje Adı:  Kısa Vadeli Rüzgar Enerjisi Tahmini Sistemi

Proje Yürütücüsü:  Doç.Dr. Ş.Sibel MENTEŞ 

Başlangıç Tarihi: 15.02.2011  -  Bitiş Tarihi: 15.05.2013

 
Proje Adı:  Hava Kalitesi ve Meteorolojik Modellerin Online Entegrasyonu

Proje Yürütücüsü:  Doç.Dr. Hüseyin TOROS

Başlangıç Tarihi: 15.05.2012  -   Bitiş Tarihi:  15.05.2015

 
Proje Adı:  Böcek Aerodinamiğinin  Yapısal Olmayan  Ağlarda  Kararlı  Bir Sonlu Hacimleri Yöntemi  İle Lagrangian Eulerin (Ale) Formülasyonu Kullanılarak Sayısal  Olarak Modellenmesi

Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN  

Başlangıç Tarihi: 15.12.2011  -  Bitiş Tarihi:  15.12.2013

 
Proje Adı: Tam Bağlaşık Büyük Ölçekli Akışkan -Yapı Etkileşimi  Problemlerinin Sayısal  Olarak İncelenmesi

Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN  

Başlangıç Tarihi: 01.11.2012  -  Bitiş Tarihi:  01.11.2014

BAP PROJELERİ:

 
Proje Adı: NATO-RTO -203 Aerolastik Öngürü  Çalıştayı İçin Hesaplamalı  Aerolastisite Araştırmaları

Proje Yürütücüsü: Doç.Dr.Melike NİKBAY    

Başlangıç Tarihi: 02.04.2012    -   Bitiş Tarihi:  02.04.2014

 
Proje Adı: Akdeniz Havzası İkliminin Bölgesel İklim Kullanılarak Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü: Y.Doç.Dr. Barış ÖNOL   

Başlangıç Tarihi: 02.04.2012   -  Bitiş Tarihi:  02.09.2013

 
Proje Adı: Akışkan-Yapı Etkileşimi Benzetimleri için Grafik İşleme Birimleri Üzerinde Çoklu Blok Yaklaşımı Kullanan Etkin Bir Lattice Boltzman Metodu Çözücüsü

Proje Yürütücüsü: Y.Doç.Dr.Bayram ÇELİK   

Başlangıç Tarihi: 25.06.2012   -    Bitiş Tarihi:  25.06.2014

 
Proje Adı: Düşük Basınçlı Türbinlerde Ters Basınçlı Akış Bölgesinin DNS Yöntemi ile Sayısal Analizi

Proje Yürütücüsü: Y.Doç.Dr.Ayşe Gül GÜNGÖR   

Başlangıç Tarihi: 03.07.2012   -      Bitiş Tarihi:  03.07.2014