imkanlar
27
Eki 2020
UCK/UZB 4901(E) Mühendislik Tasarım I Çalışması Alış Formu

Sevgili Uçak Mühendisliği ve Uzay Mühendisliği Öğrencilerimiz,

UCK 4901(E) ve UZB 4901(E) Mühendislik Tasarım I derslerinizin (bitirme projesi derslerinin) alış formu hazırlandı. Aşağıda bulabilirsiniz.

4901 ve takibinde 4902 derslerinin işlenişi ile ilgili esalar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Netleştiğinde sizlere ilave duyurular yapılacak.

4901'de başlayıp 4902'de devam edecek çalışmanızı takım olarak yürütebilirsiniz. Takım çalışma konusu ve özellikle bireylerin takım çalışmasındaki sorumlulukları ve bireysel çalışma konuları özellikle ekli formlarda soruldu. Ders ölçme ve değerlendirmesinin bireysel yapılacağını, rapor ve teslimlerinizin bireysel olacağını özellikle hatırlatmak isteriz.

Çalışma konularınızın ve varsa takım arkadaşlarınızın bu hafta içinde belirlenmesi; yönetici hocanızın da 30 Ekim 2020 mesai bitimine kadar imzalı kağıt ya da PDF formu Bölüm Başkanlığına teslim edecek şekilde ekli formu doldurması gerekiyor.

UCK ve UZB 4901 Çalışma Alış Formu v201026

UCK ve UZB 4901 Çalışma Alış Formu v201026 (Yönergeli)


Başarılar,

Fakülte Öğrenci İşleri Bürosu