Projects


The faculty members listed in the file below are assigned to increase the institutional capacity related to the EU 7th framework Program (2007-2013), to improve the flow of information, and to increase the coordination. 

EU 7. FRAMEWORK PROGRAMME CONTACT POINTS FOR THEMATIC AREAS

 

 

 

BAP PROJELERİ

 

Proje Adı

Yürütücü Adı ve Soyadı

Kampüs İHA

İ.Özkol

CMIP5 Simülasyonlarının Türkiye'de 1965-2014 yılları arasında meydana gelen sıcak hava dalgalarına duyarlılıklarının analizi

E.Tan

Döner Kanatlı Hava Aracı ve Rüzgar Türbini Pallerinin Dinamik, Aeroelastik ve Aeroakustik Deneyleri için Hibrid Test Standı Tasarım ve Üretimi

Ö.Özdemir

VEJETASYON YÜZEYİNİN MİKROMETEOROLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

B.Çaldağ

MİLRES PROJESİ KAPSAMINDA GELİŞTİRİLEN RÜZGAR TÜRBİNİ ÇELİK KULESİNİN İÇ DONANIMININ TASARIMI VE İMALATI PROJESİ

A.D.Şahin

Dikey Yönelimli ve Düzenli Karbon Nanotüpleri ile Üretilmiş Olan Polimerik Nanokompozitlerinde (A-CNT PNC) Ara Yüzey Etkileşimlerinin İncelenmesi ve Uçak Uzay Uygulamaları

H.Cebeci

İkame (Surrogate) Tabanlı Modelleme Tekniği ile Modelleme Problemine Uygun Kullanıcı Dostu Yazılım Geliştirme

M.Şimşek

Basınç Girdaplı Bir Enjektörde Hava Çekirdeği Kararsızlığının ve Damlacık Boyut Dağılımının İncelenmesi

O.Tunçer

Themis Uyduları için Plazma Çökelme Tabakasının Özelliklerinin Belirlenmesi ve Model Karşılaştırmaları

T.Katırcıoğlu

Akışkan-Yapı Etkileşimi Benzetimleri için Grafik İŞleme Birimleri Üzerinde Çoklu Blok Yaklaşımı Kullanan Etkin Lattice Boltzmanın Metodu Çözücüsü

B.Çelik

İHATAR

İ.Özkol

Çapraz akışlı fan gömülü kanat model aedodinamiği deneysel yöntemler incelenmesi

O.Tunçer

Görüntü işletme ile yol takibi özelliğine sahip otonom İHA tasarım ve üretimi

H.Acar

Türbülanslı Akış Problemlerin Yüksek Doğruluklu çözümüne yönelik LES kodu genişlemesi

A.G.Güngör

Laminer ayrılma kabarcıkları ve kontrolünün doğrudan sayısal benzetimile incelenmesi

A.G.Güngör

 

 

Fen Bilimleri Projeleri (Y.Lisans)

Proje Adı

Yürütücü Adı ve Soyadı

UV-LED Fotokatalitik Reaktörde Uçucu Organik Bileşiklerin Filtrasyonu

H.Cebeci

Eğik Şokun indüklediği Laminer Sınır Tabaka ayrılmasının Hesaplamalı Yöntemlerle İncelenmesi

B.Çelik

Mobil Uzay Robotu Prototip Tasarımı

T. B.Karyot

Kıyıların Meteoroloji Üzerine Etkileri

H.Toros

Kontrollü ve Sıralı Düzenli Karbon Nanotüp Karbon Kompozitlerin Darbe Dayanımının İncelenmesi

H.Cebeci

Elektronik Uygulamalar için KNT Kaktili PDMS Mikroçip Üretimi

H.Cebeci

Türkiye'de Fırtınaların ve Havacılık Amaçlı Tehlike Arzeden Meteorolojik Olayların Modellenmesi

A.Deniz

İstanbul'da SODAR Ölçümleriyle Atmosferik Sınır Tabakasının Araştırılması

A.Deniz

Basınç Gradyanı Etkisi Altındaki Sınır Tabakanın Pasif Kontrolünün Deneysel Yöntemler ve HAD ile İncelenmesi

D.Erdem

Dikine Kalkış İniş Yapabilen Bir İnsansız Hava Aracının Aerodinamik Analizi

M.A.Yükselen

(protokolü henüz teslim edilmemiştir) Bir Turbojet Yanma Odası Modeli Swirler (Girdap Üretici) Çıkışında LDA ile Hız Ölçümleri

K.B.Yüceil

Kup uydular icin tumlesik ucus bilgisayarı ve haberlesme sistemi

A.R.Aslan

Beeaglesat Uydusuna Yönelim Belirleme ve Kontrol Sisteminin Entegrasyonu ve Testleri

A.R.Aslan

Sıvı Çift Santrifüjlü Girdap Enjektörü Tasarımı

İ.Özkol

Ankara Bölgesi İçin Yol Kullanımına Bağlı Olarak Yüksek Çözünürlüklü Emisyon Modeli Oluşturulması

H.Toros

Sensitivity analysis for pressure/loads determination from PIV velocity data

N.L.O.Ç.Yıldırın

Ardışık Çırpan Kanatlı bir Yenilenebilir Enerji Üreteci için Hareket Parametrelerinin Deneysel İncelenmesi

İ.F.Aydın

GÖZLENMEMİŞ BİR DEĞİŞKENİN REGREASYON EŞİTLİĞİNE DAHİL EDİLMESİ ÖRNEK ÇALIŞMA: BUHARLAŞMA SÜRECİ

K.Koçak

ÇEŞİTLİ GEÇİŞ METALLERİ İLE SENTEZLENEN ALAŞIMLARIN DİKEY YÖNELİMLİ KARBON NANOTÜP KATALİZİ OLARAK KULLANIMININ İNCELENMESİ

H.Cebeci

İklim Değişikliği sürecinde Türkiye Rüzgar Enerjisi Projeksiyonları

A.D.Şahin

Manyetik Nanoakışlarda Isı Transferi

İ.Özkol

Silindirik Tüp Şeklindeki Kompozit Yapıların Birleşik Yükleme Altında Mekanik Davranışlarının İncelenmesi

H.S.Türkmen

Maksimum Entropi Üretim Üretim İlkesinin Hidrometeorolojik Süreçlere Uygulanması

K.Koçak

Maksimum Entropi Üretimi İlkesinin Hidrometeorolojik Süreçlerle Uygulanması

K.Koçak

Esnekk ve Uyarlamalı 4 Boyutlu Yörünge Planlama ile Havada Çarpışmadan Kaçınma için Kokpit İçi Otomasyon ve Karar Destek Sistemleri Geliştirilmesi

G.İnalhan

TURAÇ: Dikey İniş Kalkış Yapabilen Sivil İnsansız Hava Aracı Sistemi

G.İnalhan

 

TÜBİTAK PROJELERİ

 

Milli Rüzgar Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi (MİLRES)

A.D.Şahin

Yeni Hava Trafik Yönetimi Konsepti İçin Gerçek Zamanlı Çalışan Atc Operatör Ve Pilot Otomasyon Ve Karar-Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi

G.İnalhan

Periyodik Veya Ani Ve Geçici Hareket Eden Bir Çirpan Kanada Etkiyen Daimi Olmayan Yüklerin Ve Akim Yapilarinin İncelenmesi

.N.L.O.Ç.Yıldırım

Akışkanlar Arası Nanoboyutta Madde Aktarımı Için Üç Boyutlu Aşırı Gözenekli Mikro- Ve Nanoyapıların Üretimi

H.Cebeci

Küçük Enformasyon Uyduların Tümleştirilmiş Yönelme Belirleme Sistemleri, Yörüngede Sensor Kalibrasyonu, Uzun Süreli Güdüm ve Arıza Toleranslı Yönelme Kontrolü İçin Yöntemler ve Algoritmalar Geliştirilmesi

C.Hacızade

Yakın Uzay Ortamında Uzay Havası ve Etkileri: Ay Mesafesinde Manyetosfer Ortamı, Manyetosfer-İyonosfer-Termosfer Iilişkileri ve İyonosfer

Z.Kaymaz

Brewer-Dobson Sirkülasyonunun Geçmiş Ve Gelecek Değişimlerinin Iklime Etkisinin 3 Boyutlu Olarak Incelenmesi

D.Demirhanbari

Dikey Ve Rastgele Karbon Nanotüp Yöneliminin Polimer Nanokompozitlerin Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi

H.Cebeci

Modern Gaz Türbini Tasarımında Karşılaşılan Akış Problemlerinin Yüksek Doğruluklu Çözümüne Yönelik Les Metodolojisi Geliştirilmesi

A.G.Güngör

Üç Katmanlı Gözenekli Yakıcının Üç Boyutlu Sayısal Modellemesi Ve Deneysel Incelenmesi

A. C. Baytaş

Development Of İntelligent Control Modules For Nano Satellites

A.R.Aslan

Farklı Nüfus, Şehir Yapısı, Arazi Kullanımı Sınıflaması ve İklim Karakteristiklerine Sahip 3 Şehrin (Kahire, Nairobi ve İstanbul) Lokal İklim Değişimi ve Bu Şehirlerdeki Lokal İklim Değişimine Karşı Farklı Adaptasyon Stratejilerinin Karşılaştırılması

Y.S.Ünal

Uzay Havası Çalışmaları İçin Küpsat Güneş Yelkenlisi İle Manyetosferik Kep ve Manyetik Örtüde Plazma Ölçümleri

Z.Kaymaz

Hava Kalitesi ve Meteorolojik Moddellerin Online Entergasyonu

H.Toros

Marmara Bölgesi İçin PM2,5 Dağılımının Modis ile Belirlenmesi

C.Kayha

Anlık Basınç Yüküne ve Balistik Çarpmaya Dayanıklı Takviye Elamanlarla Güçlendirilmiş İnce Cidarlı Kompozit Sandaviç Plakların Çok Hedefli Genetik Algoritmalar ile Optimal Tasarımı ve Deneysel Doğrullanması

D.Balkan

SODAR ile Atmosfer Sınır Tabaka Araştırılması ve Hava Kirleticileri ile İlikilendirilmesi

A.Deniz

İha Ve Mha'Lara Yönelik Olarak, Sağanak Etkisi Altında Hareket Eden (Manevra Veya Çırpma) Kanatların Performansı Ve Akış Kontrol Girişimi

N O. Ç. YILDIRIM

Dikey Yönelimli Dalgalı Yapıdaki Karbon Nanotüp-Polimer Nanokompozitlerde, Arayüzey Bölgesinin Mekanik Özelliklere Etkilerinin Hibrit Moleküler Dinamik/Sonlu Elemanlar Yöntemleri Ile İncelenmesi

A.Arıkoğlu

Negatif Poisson Oranı Gösteren(Ökzetik) 3D Latislerin Üretilip Balistik Ve Yavaş Hızda Çarpma Performansının Sayısal Ve Deneysel İncelenmesi

H.S.Türkmen

Arbitrary Lagrangian-Eulerian (ALE) Formülasyonu Kullanılarak Kanat Çırpan Serbest Böcek Uçuşunun Tam Birleşik Olarak Simülasyonu

M.Şahin

Çırpan-Kanatlı Bir Yenilenebilir Ve Sürdürülebilir Enerji Üreteci İçin Ardışık Kanat Uygulamalarının Deneysel İncelenmesi

İ.F.Aydın

Yeni Avrupa Rüzgar Atlası(Newa) Projesi Kapsamında Türkiye Üzerinde Rüzgar Enerji Kaynağının Modellenmesi

Ş.S.Menteş

Yeni Avrupa Rüzgar Atlasında Ekstrem Rüzgarlar Ve Türbülans Koşullarının Araştırılması Ve Tahmin Sistemlerinin Geliştirilmesi

A.D.Şahin

Hiporsonik şok etkilişim mekanizmaların ortaya çıkan Yüzey Isı transferi açısından değerlendirilmesi

B.Çelik

 

 

NOVA PROJELERİ

 

Birbiriyle Senkron Çalışan Yüksek Hassasiyette ve Yüksek Güvenlikli 6x6 Stewart Platform Geliştirilmesi

İ. Özkol

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetimi

M.Kadıoğlu

Ağır Ticari Vasıta – Çekici Sınıfı – HAD Yazılımları ile Aeroakustik Analiz Metodolojisi Geliştirilmesi

A.R.Aslan

Sandviç Kompozitleri için çok fonksiyonlu polimerik nanokompozit köpüklerin geliştirilmesi

H. Cebeci

HFSS Projesi

Z.Mecitoğlu

Ataşehir İlçesi Hava Kalitesinin İzlenmesi ve Modellenmesi

M.Kadıoğlu
H.Toros

Establishing Fuzzy Fiber Architectures of Boron Nitride Nanotubes on SiC Fibers to Achieve Enhanced Properties for CMCs

H. Cebeci
N. Solak

Döner Kanat Teknoloji Merkezi Bünyesinde Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Çalıştayı (sözleşme no: 201500277)

B. Çelik

Döner Kanat Teknoloji Merkezi Bünyesinde Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Çalıştayı (sözleşme no: 201500278)

M. Şahin

ÖZGÜN HELİKOPTER PROGRAMI KAPSAMINDA DÖNER KANAT TEKNOLOJİ MERKEZİ BÜNYESİNDE Aktif Flap ve Aktif Burulma Kontrolü Helikopter Palleri için Aeroelastik Analiz Kodu Geliştirilmesi (TAI SÖZ. NO:201500280)

Ö. Özdemir

M.O Kaya

ÖZGÜN HELİKOPTER PROGRAMI KAPSAMINDA DÖNER KANAT TEKNOLOJİ MERKEZİ BÜNYESİNDE Kanopi ve Palaya Kuş Çarpması Etkisinin İncelenmesi (TAI SÖZ. NO:201500276)

Z. Mecitoğlu
H.S. Türkmen
Z. Kazancı
D. Balkan

ÖZGÜN HELİKOPTER PROGRAMI KAPSAMINDA DÖNER KANAT TEKNOLOJİ MERKEZİ BÜNYESİNDE Parçacık Çarpması Etkisinin İncelenmesi ve Malzeme Modeli Kurulması (TAI SÖZ. NO:201500275)

Z. Mecitoğlu
H.S. Türkmen
Z. Kazancı
H. Kurtaran (GYT)

ASAT Küp Uydu Projesi

A.R.Aslan

 


 

For department specific projects see theirs web pages.