İdari Personel

Görevi
Ünvanı-Adı-Soyadı
Telefon
Elmek

Fakülte Sekreterliği
Fak. Sek. Gülay BİRSEN
(212)285 34 39
birseny@itu.edu.tr
Dekanlık Özel Kalem

Bilg.İşlt.Sündüs KAYA
Nuran SAYDAM
(212) 285 3341
(212) 285 3101 - 147
dekanlik-uubf@itu.edu.tr
sundusc@tiu.edu.tr
saydam@itu.edu.tr

Özlük İşleri
Şef Yasemin ARAS
Bilg.İşlt. Ünzile KUŞGÖZ
(212)285 31 01-117
(212)285 31 01-134
ozluk-uubf@itu.edu.tr
arasy@itu.edu.tr
kusgoz@itu.edu.tr
Yazı İşleri
Bilg.İşlt. Selçuk TATAR
Mem. Eda KAÇAR
(212) 285 3101 - 115
yazi-uubf@itu.edu.tr
tatars@itu.edu.tr

Hesap İşleri
Bilg.İşlt.Tuncay ÇAM
Bilg.İşlt.Selcen URAY


tcam@itu.edu.tr

Taşınır Kayıt Kontrol
Şef. Dilek TUNÇ
 (212) 285 3101 - 133
dkayikci@itu.edu.tr
Proje Satın Alma
Bilg.İşlt. Mehmet ORHAN
Bilg.İslt. Ezan İsmail KOÇ
(212) 285 3101 - 120
(212) 285 3101 - 173
orhanmeh@itu.edu.tr
ismailk@itu.edu.tr
Akreditasyon ve Tanıtım Koord.
Şef Dilek SEYREK
(212) 285 3101 - 170
uubf-tanitim@itu.edu.tr
seyrekd@itu.edu.tr
Kitaplık
Öğr.Gör. Zeki ÇELİKBAŞ
(212) 285 3101 - 131
celikbas@itu.edu.tr
Uçak Müh. Bölüm Sek.
Bilg.İşlt. Rengin İÇGİL
Mem. Filiz SAYLIK
(212) 285 3144
(212) 285 3101 - 184
uzaymuh-uubf@itu.edu.tr
ucakmuh-uubf@itu.edu.tr
Uzay Müh. Bölüm Sek.
Bilg.İşlt. Rengin İÇGİL
Mem. Filiz SAYLIK
(212) 285 3144
(212) 285 3101 - 124
uzaymuh-uubf@itu.edu.tr
ucakmuh-uubf@itu.edu.tr
Meteoroloji Müh. Bölüm Sek.
Bilg.İşlt. Özlem BİLGİN
(212) 285 3129-
(212) 285 3101/
125-185
obilgin@itu.edu.tr
Bilgisayar Lab
Bilg.Prg. Ayfer ŞAŞI ÇELİK
Mem. Eda KAÇAR
(212) 285 3101 - 132
sasia@itu.edu.tr
İdare Amirliği
Teknisyen Metin YILMAZ
(212) 285 3101 - 123
yilmazmeti@itu.edu.tr
Baskı Fotokopi
T.Yrd.Emrullah GÖRMEZOĞLU
(212) 285 3101 - 119
emrullahg_37@hotmail.com
Teknik Elemanlar
Tekniker
Müslüm ÇAKIR
(212) 285 7189 - 133
cakirm@itu.edu.tr
Tekniker
Uğur YÖRÜK
(212)285 6115
uguryoruk@itu.edu.tr
Tekniker
Ecevit AKSAKAL
(212) 285 3101 - 123
aksakale@itu.edu.tr
Teknisyen Muhammed Sefa BAŞALAN
 (212) 285 7189 - 133
 
Teknisyen
Murat TARHAN
(212) 285 3145 - 135
tarhanm@itu.edu.tr
Mühendis
Doç. Murat ŞİMŞEK
(212) 285 3440
simsekmu@itu.edu.tr