FAKÜLTE/ÜNİVERSİTE KOMİSYONLARI VE DİĞER GÖREVLERABET KOMİSYONU
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU (Başkan -Dekan)
Prof.Dr. Sevinç ASİLHAN (Başkan Yard.-Dekan Yard.)
Doç.Dr. Bayram ÇELİK (Başkan Yard.-Dekan Yard.)
Prof.Dr. Cengiz HACIZADE (Uçak Müh. Bölüm Bşk.)
Prof.Dr. Aydın MISIRLIOĞLU (Uzay Müh. Böl. Bşk.)
Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN (Meteoroloji Müh. Bölüm Bşk.)
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU (Uzay Müh.Bölüm Bşk.)
Doç.Dr. Ayşe Gül GÜNGÖR (Uzay Müh. Böl. Koord.)
Dr.Öğr.Üyesi Özge ÖZDEMİR (Uçak Müh. Böl. Koord.)
Dr.Öğr.Üyesi Barış ÇALDAĞ (Met. Müh. Böl. Koord.)
Uyg. Bir.Öğr.Gör.Dr. Egnar ÖZDİKİLİLER (Bilişim Destek)
Araş.Gör.Dr. Filiz T. KATIRCIOĞLU (Met. Müh. Böl. Eş-Koord.)
Araş.Gör. Hüseyin URAL (Uçak Müh. Böl.)
Araş.Gör.Utkun Erinç MALKOÇOĞLU (Uzay Müh. Böl.)
Şef Dilek SEYREK
AFET VE ACİL DURUM PLAN. VE YÖN. KOMİSYONU
Prof.Dr. Mikdat KADIOĞLU (Başkan)
Prof.Dr. Vedat Z. DOĞAN
Prof.Dr. Aydın MISIRLIOĞLU
Fak.Sek. Gülay BİRSEN
İdare Amiri Metin YILMAZ
AKADEMİK ATAMA VE YÜKSELTME KOMİSYONU
Bölüm Başkanları ve Bölüm Bölüm Başkanının önereceği iki öğretim üyesi
Prof.Dr.Cengiz HACIZADE
Prof.Dr. Ahmet D. ŞAHİN
Prof.Dr. Aydın MISIRLIOĞLU
AR-GE KOMİSYONU
Doç.Dr. Bayram ÇELİK (Başkan)(Dekan Yard.)
Doç.Dr. Ahmet ÖZTOPAL (Bölüm Başkan Yard.)
Dr.Öğr.Üyesi İsmail BAYEZİT (Bölüm Başkan Yard.)
 
BURS KOMİSYONU
Prof .Dr. Sevinç ASİLHAN (Başkan)
Dr.Öğr.Üyesi Seher EKEN
Dr.Öğr.Üyesi Özge ÖZDEMİR
Fak.Sek. Gülay BİRSEN
Bilg.İşlt. Reyhan TERLEMEZ
ÇAP VE YANDAL KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Dr.Öğr.Üyesi Nazım Kemal ÜRE - Uçak Müh.
Prof.Dr. H. Sema TOPÇU - Meteoroloji Müh.
Dr.Öğr.Üyesi Cuma YARIM - Uzay Müh.
 
DERS İZLEME KOMİSYONLARI
 
(Aerodinamik ve İtki)
Prof.Dr. Fırat Oğuz EDİS (Başkan)
Prof.Dr. Ali KODAL
Prof.Dr. N.L. Okşan Ç. YILDIRIM
Doç.Dr. Bayram ÇELİK
Doç.Dr. Baha ZAFER
(Dinamik ve Kontrol)
Prof.Dr. Cengiz HACIZADE(Başkan)
Prof.Dr. Gökhan İNALHAN
Dr.Öğr.Üyesi Cuma YARIM
Dr.Öğr.Üyesi İsmail BAYEZIT
Dr.Öğr.Üyesi Nazım Kemal ÜRE
(Genel Dersler)
Prof.Dr. Mehmet ŞAHİN (Başkan)
Doç.Dr. Bayram ÇELİK
Doç.Dr. Aytaç ARIKOĞLU
Uyg.Bir.Öğr.Gör. Egnar ÖZDİKİLİLER
Araş.Gör.Dr. Cemil KURTCEBE
(Tasarım)
Dr.Öğr.Üyesi Hayri ACAR (Başkan)
Prof.Dr. A. Rüstem ASLAN
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU
Prof.Dr. Onur TUNÇER
Dr.Öğr.Üyesi Emre KOYUNCU
(Yapı ve Malzeme)
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU (Başkan)
Prof.Dr. Metin Orhan KAYA
Prof.Dr. Halit S. TÜRKMEN
Prof.Dr. Vedat Ziya DOĞAN
Doç.Dr. Hülya CEBECİ
(Meteoroloji)
Tüm Öğretim Üyeleri
Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN (Başkan)
Prof.Dr. H. Sema TOPÇU
Prof.Dr. Kasım KOÇAK
Prof.Dr. Levent ŞAYLAN
Prof.Dr. Mikdat KADIOĞLU
Prof.Dr. Zerefşan KAYMAZ
Prof.Dr. Ş. Sibel MENTEŞ
Prof.Dr. Yurdanur S. ÜNAL
Prof.Dr. Ali DENİZ
Prof.Dr. Sevinç ASİLHAN
Prof.Dr. Hüseyin TOROS
Doç.Dr. Barış ÖNOL
Doç.Dr. Ahmet ÖZTOPAL
Dr.Öğr.Üyesi Barış ÇALDAĞ
Dr.Öğr.Üyesi Deniz DEMİRHAN
Dr.Öğr.Üyesi Ceyhan KAHYA
Öğr.Gör.Dr. E. Ceren EYİGÜLER
Araş.Gör.Dr. Elçin TAN
Araş.Gör.Dr. Filiz T. KATIRCIOĞLU
 
EĞİTİM KOMİSYONU
Prof.Dr.Sevinç ASİLHAN (Başkan)
Prof.Dr. Vedat Z. DOĞAN
Prof.Dr. Fırat Oğuz EDİS
Araştırma Görevlisi Birim Temsilcisi (Hüseyin URAL)
Öğrenci Temsilcisi (Her Bölümden)
Fak.Sek. Gülay BİRSEN
Şef Barış KAZAN
 
ERASMUS PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Dr.Öğr.Üyesi Emre KOYUNCU - Uçak Müh. Böl. Koord.
Prof.Dr. Zerefşan KAYMAZ - Meteoroloji Müh. Böl. Koord.
Doç.Dr. Bayram ÇELİK - Uzay Müh. Böl. Koord.
 
ETİK KURULU
Prof.Dr. İbrahim ÖZKOL (Başkan)
Prof.Dr. Aydın MISIRLIOĞLU
Prof.Dr. Kasım KOÇAK
 
FAKÜLTE KURULU
Dekan, Bölüm Başkanları, üç profesör, iki doçent, bir yardımcı doçent üye
Prof.Dr.Zahit MECİTOĞLU
Prof.Dr.Cengiz HACIZADE
Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN
Prof.Dr. Aydın MISIRLIOĞLU
Prof.Dr. Fırat Oğuz EDİS
Prof.Dr. Ş. Sibel MENTEŞ
Prof.Dr. İbrahim ÖZKOL
Doç.Dr. Baha ZAFER
Doç.Dr. Ahmet ÖZTOPAL
Dr.Öğr.Üyesi Hayri ACAR
Fak.Sek. Gülay BİRSEN (RAPORTÖR)
 
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Dekan, üç profesör, iki doçent, bir yardımcı doçent
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU
Prof.Dr.Cengiz HACIZADE
Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN
Prof.Dr. Aydın MISIRLIOĞLU
Prof.Dr. Metin Orhan KAYA
Doç.Dr. Bayram ÇELİK
Doç.Dr. Ahmet ÖZTOPAL
Dr.Öğr.Üyesi Hayri ACAR
Fak.Sek. Gülay BİRSEN (RAPORTÖR)
 
İNTİBAK KOMİSYONU
Prof.Dr. Mehmet ŞAHİN (Başkan)
Prof.Dr. Yurdanur S. ÜNAL
Dr.Öğr.Üyesi Barış BAŞPINAR
Dr.Öğr.Üyesi. Deniz DEMİRHAN
Araş.Gör.Dr. Cemil KURTCEBE
Araş.Gör.Dr. Bülent TUTKUN
Şef Barış KAZAN
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU
Prof.Dr. Sevinç ASİLHAN (İşveren Vekili)
Dr.Öğr.Üyesi Ceyhan KAHYA
Fak.Sek. Gülay BİRSEN (İşveren Vekili)
Şef Yasemin ARAS (İnsan Kaynakları)
Bilg.İşllet. Tuncay ÇAM (İdari ve Mali İşler)
Bilg.İşlet İsmail KOÇ (Sendika Temsilcisi)
Bilg.Prog. Ayfer ÇELİK (Destek Personeli)
Tekn. Müslüm ÇAKIR
Tekn. Uğur YÖRÜK
Tekn. Metin YILMAZ (İdare Amiri)
Hizm. Nuran SAYDAM (Sekreter)
 
KALİTE GÜVENCESİ KOMİSYONU
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU (Dekan)
Prof.Dr. Sevinç ASİLHAN (Dekan Yardımcısı, Fakülte Kalite Koord.)
Prof.Dr. Cengiz HACIZADE (Uçak Müh. Böl. Başkanı)
Prof.Dr. A.Duran ŞAHİN (Met. Müh. Böl. Başkanı)
Prof.Dr. Aydın MISIRLIOĞLU (Uzay Müh. Böl. Bşk.)
Dr.Öğr.Üyesi İsmail BAYEZİT (Uçak Müh. Böl. Bşk. Yrd., Bölüm Kalite Koord.)
Dr.Öğr.Üyesi Ceyhan KAHYA (Met. Müh. Böl. Öğr.Üyesi, Bölüm Kalite Koord.)
Doç.Dr. Bayram ÇELİK (Uzay Müh. Böl. Bşk. Yrd., Bölüm Kalite Koord.)
Araş.Gör. Hüseyin URAL (Araş.Gör. Birim Temsilcisi)
Fak. Sek. Gülay BİRSEN (Fakülte Sekreteri)
Şef Dilek SEYREK (Fakülte KaliteTemsilcisi)
 
KONUT BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Prof.Dr. Metin Orhan KAYA (Başkan)
Prof.Dr. Vedat Ziya DOĞAN
Prof.Dr. Levent ŞAYLAN
Prof.Dr.Sevinç ASİLHAN
Bilg.İşlet. Ünzile KUŞGÖZ
LABORATUVAR KOMİSYONU
Doç.Dr. Bayram ÇELİK (Başkan) (Dekan Yard.)
Prof.Dr. Halit S. TÜRKMEN
Prof.Dr. A. Rüstem ASLAN
Prof.Dr. Zerefşan KAYMAZ
 
LİSANSÜSTÜ PROGRAM YÜRÜTME KURULLARI
 
(Atmosfer Bilimleri Programı)
Prof.Dr. Hüseyin TOROS (Anabilim Dalı Bşk. ve Koordinatör)
Prof.Dr. Kasım KOÇAK
Prof.Dr. Mikdat KADIOĞLU
Doç.Dr. Ahmet ÖZTOPAL
Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan KAHYA (Raportör)
 
(Uçak ve Uzay Mühendisliği Programı)
Prof.Dr. Halit S. TÜRKMEN (Anabilm Dalı Bşk. ve Koordinatör)
Prof.Dr. Cengiz HACIZADE
Prof.Dr. Metin Orhan KAYA
Prof.Dr. N. L. Okşan Ç. YILDIRIM
Doç.Dr. Hülya CEBECİ
 
(Savunma Teknolojileri Programı)
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan YENİÇERİ (Anabilm Dalı Bşk. ve Koordinatör)
Prof. Dr. Gökhan İNALHAN
Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL
Prof. Dr. Metin Orhan KAYA
Doç. Dr. Mesut KIRCA
 
MUAYENE KOMİSYONU
Doç.Dr. Barış ÖNOL (Başkan)
Dr.Öğr.Üyesi Ramazan YENİÇERİ
Bilg.İşlt. Mehmet ORHAN
 
MÜFREDAT KOMİSYONU
 
(Uçak ve Uzay Müh. Bölümleri Müfredat Komisyonu)
Bölüm Başkanları ve Ders İzleme Komisyonu Başkanları
Prof.Dr. Cengiz HACIZADE (Uçak Müh. Böl. Bşk.-Dinamik ve Kontrol Grubu Bşk.)
Prof.Dr. Aydın MISIRLIOĞLU (Uzay Müh. Böl. Bşk.)
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU (Yapı ve Malzeme Grubu Bşk.)
Prof.Dr. Fırat Oğuz EDİS (Aerodinamik ve İtki Grubu Bşk.)
Prof.Dr. Mehmet ŞAHİN (Genel Dersler Grubu Bşk.)
Dr.Öğr.Üyesi Hayrı ACAR (Tasarım Grubu Bşk.)
 
Meteoroloji Mühendisilği Bölümü Müfredat Komisyonu
Bölüm Başkanı ve Başkan Yardımcıları
Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Ahmet ÖZTOPAL (Bölüm Başkan Yard.)
Dr.Öğr.Üyesi Ceyhan KAHYA (Bölüm Başkan Yard.)
MÜHENDİSLİK TASARIM DERSİ KOMİSYONU
(Uçak Müh. ve Uzay Müh. Bölüm Başkanları ve 2 (iki) öğretim üyesi)
Prof.Dr. Cengiz HACIZADE (Uçak Müh. Böl. Bşk.)
Prof.Dr. Aydın MISIRILOĞLU (Uzay Müh. Böl. Bşk.)
Prof.Dr. N.L. Okşan Ç. YILDIRIM
Dr.Öğr.Üyesi Ramazan YENİÇERİ
 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Uyg.Bir.Öğr.Gör.Dr. Egnar ÖZDİKİLİLER (Uçak Müh. ve Uzay Müh. Bölümleri)
Öğr.Gör.Dr. E. Ceren EYİGÜLER (Meteoroloji Müh. Bölümü)
Şef Dilek SEYREK
 
RİSK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Prof.Dr.Sevinç ASİLHAN (İşveren Vekili)
Gülay BİRSEN (Çalışan Temsilcisi)
Doç.Dr. Baha ZAFER (İlkyardım)
Doç.Dr. Barış ÖNOL (İlkyardım)
Dr.Öğr.Üyesi Cuma YARIM (İlkyardım)
Öğr.Gör.Dr. E. Ceren EYİGÜLER (İlkyardım)
Uyg.Bir.Öğr.Gör.Dr. Murat SARITAŞ
Araş.Gör.Dr. Cemil KURTCEBE (İlkyardım)
Öğr.Gör. Zeki Çelikbaş (İlkyardım)
Araş.Gör. Sena Ecem YAKUT (İlkyardım)
Araş.Gör. Umut BEYAZGÜL (İlkyardım)
Araş.Gör. Emre SALDIRAN (İlkyardım)
Şef Dilek Seyrek (İlkyardım)
Bilg.İşlt. İsmail E. KOÇ (Yangınla Mücadele)
Tekn. Metin YILMAZ (İdari Amir-Arama Kurtarma Tahliye)
Tekn. Uğur YÖRÜK ( Arama-Kurtarma-Tahliye)
Tekn. Ecevit AKSAKAL (Yangınla Mücadele)
Tekn. Müslüm ÇAKIR (Yangınla Mücadele)
Hizm. Nuran SAYDAM
 
RİSK YÖNETİMİ KOMİSYONU
Prof.Dr. Sevinç ASİLHAN (İdari Risk Koord.)
Fak. Sek. Gülay BİRSEN (Birim Risk Koord.)
Dr.Öğr.Üyesi İsmail BAYEZİT (Alt Birim Risk Koord.)
Dr.Öğr.Üyesi Barış ÇALDAĞ (Alt Birim Risk Koord.)
Dr.Öğr.Üyesi Cuma YARIM (Alt Birim Risk Koord.)
 
STRATEJİK PLAN KOMİSYONU
Dekan, Bölüm Başkanları, Bölümlerden iki üye
Prof.Dr.Zahit MECİTOĞLU (Başkan) (Dekan)
Prof.Dr.Cengiz HACIZADE (Uçak Müh. Böl. Bşk.)
Prof.Dr. Ahmet D. ŞAHİN (Met. Müh. Böl. Bşk.)
Prof.Dr. Aydın MISIRLIOĞLU (Uzay Müh. Böl. Bşk.)
Doç.Dr. Bayram ÇELİK
Prof.Dr. Fırat Oğuz EDİS
Prof.Dr.Okşan Ç. YILDIRIM
Prof .Dr. Sevinç ASİLHAN
Doç.Dr. Ahmet ÖZTOPAL
Dr.Öğr.Üyesi Hayri ACAR
Dr.Öğr.Üyesi Duygu ERDEM
 
STAJ KOMİSYONLARI
 
Uçak Mühendisliği Staj Komisyonu
Prof.Dr. Halit S. TÜRKMEN (Başkan)
Araş.Gör.Dr. Cemil KURTCEBE (B.Yardımcısı)
Doç.Dr. Hülya CEBECİ
 
Uzay Mühendisliği Staj Komisyonu
Öğr.Gör.Dr.Barbaros SOYER (Başkan)
Dr.Öğr.Üyesi Demet BALKAN
Araş.Gör.Dr. Bülent TUTKUN
 
Meteoroloji Mühendisliği Staj Komisyonu
Prof.Dr.Hüseyin TOROS (Başkan)
Öğr.Gör.Dr. Deniz DEMİRHAN (B.Yardımcısı)
Araş.Gör.Dr. Filiz T. KATIRCIOĞLU
 
SÜREKLİ GELİŞİM KOMİSYONU
Bölüm Başkanları
Prof.Dr. Cengiz HACIZADE
Prof.Dr. Aydın MISIRLIOĞLU
Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN
 
TANITIM KOMİSYONU
Prof.Dr. Sevinç ASİLHAN (Başkan)
Prof.Dr. Melike NİKBAY
Dr.Öğr.Üyesi İsmail BAYEZİT
Dr.Öğr.Üyesi Ceyhan KAHYA
Araş.Gör. Hüseyin URAL (Birim Temsilcisi)
Araş.Gör. Yunus BİÇER
Araş.Gör. Melek AKIN
Araş.Gör. Davut VATANSEVER
Öğr.Gör. Zeki ÇELİKBAŞ
Fak.Sek. Gülay BİRSEN
Şef Dilek SEYREK
Bilgi İşlet. Özlem BİLGİN
Bilgi İşlet. Rengin İÇGİL
Bilg İşlet. Filiz SAYLIK
 
TEKNİK DESTEK KOMİSYONU
Araş.Gör. Yusuf DEMİROĞLU
Araş.Gör. Kübra SOY
Araş.Gör. Ecem Sena YAKUT
 
UUBF ÖĞRENCİLERİ KULÜP VE TAKIMLARI KOMİSYONU
Prof.Dr. Sevinç ASİLHAN (Başkan)
Doç.Dr. Bayram ÇELİK
Dr.Öğr.Üyesi Hayri ACAR
Fak. Sek. Gülay BİRSEN
Araş.Gör. M. Emre SARIGÖL
Tekn. Uğur YÖRÜK
 
UUBF YAYIN KURULU
Dekan, Dekan Yard.  Fakülte Sekreteri
Prof.Dr.Zahit MECİTOĞLU (Başkan)(Dekan)
Prof.Dr. Sevinç ASİLHAN (Dekan Yard.)
Fak.Sek. Gülay BİRSEN (Fak. Sek.)
Bilg. İşlet Selçuk TATAR
 
YARI ZAMANLI ÖĞRENCİ KOMİSYONU
Prof.Dr. Sevinç ASİLHAN (Başkan) (Dekan Yardımcısı)
Dr.Öğr.Üyesi Cuma YARIM
Dr.Öğr.Üyesi Özge ÖZDEMİR
Fak.Sek. Gülay BİRSEN
 
YAYIN TEŞVİK KOMİSYONU
Bölüm Başkanı ve en yüksek Puanlı 2 öğretim üyesi