Kurum Tarihi

Tarihçe

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı kanunla İ.T.Ü. bünyesinde 11.fakülte olarak kurulmuştur.Bu fakülteye Yüksek Öğretim Kurumu'nun almış olduğu kararla üç bölüm açılmıştır. Bu bölümler sırasıyla, Uçak Mühendisliği Bölümü, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ve Uzay Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü'dür. Uzay Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü'nün adı, YÖK Yürütme Kurulu'nun 16.04.1997 tarihli toplantısında alınan kararla 1998-1999 öğretim yılından itibaren "Uzay Mühendisliği" Bölümü olarak değiştirilmiştir. Uçak Mühendisliği Bölümü, 1941'de Makine Fakültesi bünyesinde Uçak Mühendisi yetiştiren bir dal olarak kurulmuş ve daha sonra 1944'de Makine Fakültesi'nin bir bölümü haline getirilmiş. Böylece oluşan bölüm, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin kurulmasından sonra bu fakülteye bağlanmıştır. Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Elektrik Fakültesi bünyesinde İ.T.Ü. Senatosu'nca 1953 yılında alınan bir kararla kurulmuş ve gelişerek 1955-56 ders yılında Meteoroloji Mühendisi yetiştirmek üzere fiilen öğretime başlamıştır. 1971 yılında yeni kurulan Temel Bilimler Fakültesi bünyesinde yer almış, daha sonra 1982 yılında Maden Fakültesi'nin bir bölümü haline getirilmiş ve nihayet 1983-84 öğretim yılında Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin bir bölümü haline gelmiştir. Uzay Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü, 1983 yılında fakülte ile birlikte kurulmuştur. Bu bölüm lisans seviyesinde öğretime 1986-87 ders yılında başlamıştır.

UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Başkan: Prof.Dr.M.Cengiz DÖKMECİ (Dekan)
Üyeler: Prof.Dr. Mehmet Zeki ERİM
Prof.Dr. Ziya Gökalp ÖZELGİN
Doç.Dr. Süreyya ÖNEY
Doç.Dr. Hikmet ÜÇIŞIK
Yrd.Doç.Dr. Fevzi ERDOĞMUŞ

 

  UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İLK FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ

Başkan: Prof.Dr.M.Cengiz DÖKMECİ (Dekan)
Üyeler: Prof.Dr. A.Cevdet AYDOĞAN
Prof.Dr. M.Zeki ERİM
Prof.Dr. Eren OMAY
Prof.Dr. Ziya Gökalp ÖZELGİN
Prof.Dr. Ahmet Nuri YÜKSEL
Doç.Dr. Süreyya ÖNEY
Doç.Dr. Hikmet ÜÇIŞIK

 

  DEKANLAR

Prof.Dr. M.Cengiz DÖKMECİ 28.03.1983 / 02.09.1989
Prof.Dr. Ahmet Nuri YÜKSEL 05.10.1989 / 15.10.1994
Prof.Dr. Oğuz BORAT 01.11.1994 / 01.11.1997
Prof.Dr. Yurdanur K.TULUNAY 22.12.1997 / 12.10.2004
Prof.Dr. M.Fevzi ÜNAL 13.10.2004 / 31.12.2010
Prof.Dr. Aydın MISIRLIOĞLU
17.02.2011 / 25.09.2012
Prof.Dr. Metin Orhan KAYA 28.12.2012 /15.02.2020
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU
27.05.2020

 

  FAKÜLTE SEKRETERLERİ

Ayşen N. ALDOĞAN 19.01.1984 / 15.04.1992
Nafiz AKTÜRK 05.06.1992 / 03.02.2006
Aylin ELBAY 14.02.2006 / 27.05.2013
Gülay BİRSEN
 28.05.2013