Stratejik Plan
Vizyonumuz

Öğrencilerine çağdaş eğitim kültürü ve değerlerini gözeterek verdiği lisans, yüksek lisans, doktora eğitimi ile ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere sahip, Türkiye'nin önder yüksek öğretim kurumu olmak ve gerçekleştirdiği bilimsel ve uygulamalı araştırmalarla ulusal ve uluslar arası düzeyde geleceğin şekillendirilmesine temel oluşturacak bigileri üreten bir bilim merkezi olmak

Misyonumuz

Ulusal ve uluslar arası düzeyde endüstri ve araştırma kurumlarında üretim, uygulama ve Ar-Ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı düşünce yapısına sahip ve kendini geliştirmeye yönelik öğrenme yetisini kazanmış, sosyal nitelikleri kuvvetli ve çevreye duyarlı ve çağdaş mezunlar vermek ve ulusal ve uluslar arası düzeyde bilgi üretimini sağlayacak ve destekleyecek bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, bunları yayınlamak ve kullanıma sokmak.