Öğrenci İşleri

Öğrenci İşleri, fakülte öğrencilerinin tüm akademik ve idari konularda bilgilendirir . Öğrenci İşleri’ nde fakülteden sorumlu danışman görev yapmaktadır. Danışmanlar, öğrenciye akademik ve idari konularda yol göstericidir ve öğrenciyle çalışanlar arasındaki iletişimde yardımcı olur. Danışmanlar, fakülte kurulları, fakülte sekreterleri ve diğer birimlerle koordinasyon içinde çalışır. Öğrenciler aşağıdaki konularda danışmanlarına başvurabilirler: 

  • Kayıt işlemleri, Kayıt dondurma, Kayıt sildirme 
  • Ders kayıtları, Ders muafiyetleri, Ders ekleme-bırakma, Dersten çekilme 
  • Yatay geçişler 
  • Bölüm değişiklikleri 
  • Öğrenci belgeleri 
  • Yabancı öğrenciler için danışmanlık