İTÜ High Altitude Ballon Launch Team

Ekibimiz, 1991 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesinde aktif olarak çeşitli proje, yarışma, sem­pozyum ve seminerler düzenleyen, METAR (Meteorolojik Araşftrmalar Klübü) çatısı altında, öğretim üyemiz Prof.Dr. Ahmet Duran Şahin'ın danışmanlığıyla 2013 yılında kurulmuştur. Takımımızın çalışmaları, lisans düzeyinde öğrenim gören 16 Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğren­cisinin katılımıyla sürdürülmekte olup, İstanbul Teknik Üniversitesi çatısında yüksek atmosfer ile ilgili teknik ekipmanların öğrencilerin çalışmaları sonucunda yapılabileceğini, önce ülkemize sonra da dünyaya kanıtlamaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün meteorolojik hava tahminleri yapmak amacıyla, günde ikişer defa olmak üzere ülkemizin 7 farklı noktasından yapılan yüksek irtifa balon atışları, sıcaklık, nem, basınç gibi değişkenleri doğrudan ölçmekte ve dolaylı yollardan da çeşitli parametreleri hesaplayabilmektedir Bu uygu­lamadan esinlenerek, üniversitemiz bünyesinde farklı lisans programlarından öğrencilerin bir araya gelmesi sonucu, üretiminden verilerin analizine kadar olan sürecin akademik düzeyde uygulamalı olarak yapılması fikri ortaya atılmıştır. Bu sürecin sonunda ülkemizin yıllık ihtiyacı olan ortalama 5000 yüksek irtifa balonunun tamamen yerli üretim ile gerçekleştirebilmesinin olanaksız olmadığı görülebilecek ve böylece yerli üretime geçişin ilk adımları da atılmış olacaktır. Yapılması planlanan proje ile hem ülkemizin mali olarak kalkın­masının önündeki engeller bir nebze azaltılabilecek hem de öğrencilerimizin akademik deneyim kazanması sağlanacaktır.