Bitirme Çalışmaları

Türkçe ve İngilizce Bitirme Çalışması Yazım Klavuzları ve Şablonlarına aşağıdaki dosyalarından ulaşabilirsiniz. Şablonların kullanımı 2011-2012 Yazokulu'ndan itibaren zorunludur. 

Bitirme Çalışması Formlarının Doldurulmasında Uyulacak Esaslar: 

  • Öğrenciler Bitirme Çalışması Formlarını bilgisayar ortamında bir adet olarak dolduracaklardır.
  • Dekanlık ve danışman öğretim üyesi imza işlemleri bitirildikten sonra Bölüm Başkanlığı imzası için form öğrenci tarafından Bölüm Sekreterliklerine teslim edilecektir.
  • Bölüm Sekreterlikleri formları toplu olarak Bölüm Başkanlıklarına imzalatacaklardır.
  • İmza işlemleri bitirilen formlar Bölüm Sekreterlikleri tarafından Öğrenci Bürosuna teslim edilecektir.
  • Formun Öğrenci Bürosu tarafından dağıtımı yapılacaktır.

Bitirme Alış Formu
Bitirme Calismasi Tercih Formu
UUBF Lisans Bitirme Kapak

UUBF Bitirme Çalışmaları Sayısal Kütüphanesi

Fakültemiz kitaplığında kurulacak sayısal kütüphane içinde bitirme çalışmaları tam metin erişime açılabilmesi için bitirme çalışmalarının dokümanları bir merkezde toplanması kararı alınmıştır.

Bu karar doğrultusunda bitirme çalışmaları dokümanlarını fakülteye aşağıdaki düzene göre teslim edilecektir;

12 cm. Normal CD’ler kullanınız.
CD’ler kutulu ve aşağıdaki kapak ile birlikte teslim edilmelidir.
Kataloglama işlemi yapılacağından CD üzerine hiçbir şey yazmayın ve yapıştırmayın
Uzun sureli koruma için kaliteli cd’lere kayıt yapınız.
CD’ler tekrar yazılabilir (CD-RW) olmamalıdır.
Tezin kendisi (dosya formatı açıklama için aşağıyı okuyunuz) varsa yazılım kodu, çizim veya data dosyaları vb. tez ile ilgili bütün belgeler.

Dosya Formatı
CD içindeki dosyalar kullanılan metin editörü (tercihen MS Word, OpenOffice) formatında olmalıdır.
Tezin ana metni birden fazla dosyada olabilir fakat tek bir dosyada olması daha işlevsel olacaktır.

Bitirme CD Kapağı
Bitirme Çalışması İngilizce Yazım Klavuzu Şablonu
Bitirme Çalışması Türkçe Yazım Klavuzu Şablonu
Bitirme Çalışması İngilizce Yazım Klavuzu
Bitirime Çalışması Türkçe Yazım Klavuzu