Staj Yerleri

Daha önceki dönemlerde öğrencilerimizin staj yaptığı kurumlar ekli dosyalarda bölümlere göre listelenmiştir.Staj yapacak olan öğrencilerimiz bu kurumlar harici farklı kurumlarda da stajını yapabilirler.

UUBF_Staj_Yapilan_Yerler